Servicevoorwaarden en privacybeleid

 

inhoud:

 1. Servicevoorwaarden
 2. Privacybeleid

Servicevoorwaarden:

De volgende algemene voorwaarden zijn van toepassing op al het gebruik van de website https://www.casaenchilches.com en alle inhoud, diensten en producten die beschikbaar zijn op of via de website (samen genomen, de website). De website is eigendom van en wordt beheerd door CasaEnChilches.com ("CasaEnChilches.com"). De website wordt aangeboden onder voorbehoud van uw aanvaarding zonder wijziging van alle voorwaarden en bepalingen hierin en alle andere operationele regels, beleid (inclusief, maar niet beperkt tot, Privacybeleid van CasaEnChilches.com) en procedures die van tijd tot tijd kunnen worden gepubliceerd op deze site door CasaEnChilches.com (gezamenlijk de "Overeenkomst").

Lees deze overeenkomst zorgvuldig door voordat u de website bezoekt of gebruikt. Door een deel van de website te bezoeken of te gebruiken, stemt u ermee in gebonden te zijn aan de voorwaarden van deze overeenkomst. Als u niet akkoord gaat met alle bepalingen en voorwaarden van deze overeenkomst, hebt u geen toegang tot de website of maakt u geen gebruik van services. Als deze voorwaarden worden beschouwd als een aanbieding door CasaEnChilches.com, is de acceptatie uitdrukkelijk beperkt tot deze voorwaarden. De website is alleen beschikbaar voor personen die ten minste 13 jaar oud zijn.

 1. Uw https://www.casaenchilches.com-account en -site. Als u een blog / site op de website maakt, bent u verantwoordelijk voor het handhaven van de beveiliging van uw account en blog en bent u volledig verantwoordelijk voor alle activiteiten die plaatsvinden onder het account en alle andere acties die in verband met de blog worden ondernomen. U mag geen trefwoorden op uw blog beschrijven of toewijzen op een misleidende of onwettige manier, inclusief op een manier die bedoeld is om te handelen op de naam of reputatie van anderen, en CasaEnChilches.com kan elke beschrijving of trefwoord wijzigen dat volgens hem ongepast of onwettig is. , of anderszins waarschijnlijk de aansprakelijkheid van CasaEnChilches.com veroorzaken. U moet CasaEnChilches.com onmiddellijk op de hoogte stellen van elk ongeautoriseerd gebruik van uw blog, uw account of andere beveiligingsinbreuken. CasaEnChilches.com is niet betrouwbaar voor enig handelen of nalaten door U, inclusief enige schade van welke aard dan ook die is ontstaan als gevolg van dergelijk handelen of nalaten.
 2. Verantwoordelijkheid van medewerkers. Als u een blog beheert, op een blog reageert, materiaal op de website plaatst, links op de website plaatst of anderszins materiaal beschikbaar stelt (of een derde partij toestaat) door middel van de website (dergelijk materiaal, "Inhoud" ), U bent volledig verantwoordelijk voor de inhoud van en eventuele schade die voortvloeit uit die Inhoud. Dat is het geval ongeacht of de Inhoud in kwestie tekst, afbeeldingen, een audiobestand of computersoftware is. Door Inhoud beschikbaar te stellen, verklaart en garandeert u dat:
  • het downloaden, kopiëren en gebruiken van de Inhoud maakt geen inbreuk op de eigendomsrechten, inclusief maar niet beperkt tot het auteursrecht, octrooien, handelsmerken of handelsgeheimen van derden;
  • als uw werkgever rechten heeft op intellectueel eigendom dat u maakt, hebt u (i) toestemming van uw werkgever gekregen om de Inhoud te plaatsen of beschikbaar te stellen, inclusief maar niet beperkt tot software, of (ii) een vrijstelling van uw werkgever voor wat betreft alle rechten op of op de Inhoud;
  • u hebt alle licenties van derden met betrekking tot de Inhoud volledig nageleefd en alle dingen gedaan die nodig zijn om eventuele vereiste voorwaarden met succes door te geven aan eindgebruikers;
  • de Inhoud bevat of installeert geen virussen, wormen, malware, Trojaanse paarden of andere schadelijke of destructieve inhoud;
  • de Inhoud is geen spam, is niet machine- of willekeurig gegenereerd, en bevat geen onethische of ongewenste commerciële inhoud die is ontworpen om verkeer naar sites van derden te stimuleren of de zoekmachine rankings van sites van derden te stimuleren, of om verdere onwettige handelingen (zoals als phishing) of ontvangers misleiden ten aanzien van de bron van het materiaal (zoals spoofing);
  • de Inhoud is niet pornografisch, bevat geen bedreigingen of zet aan tot geweld tegen individuen of entiteiten en schendt de privacy- of publiciteitsrechten van derden niet;
  • uw blog wordt niet geadverteerd via ongewenste elektronische berichten zoals spamlinks op nieuwsgroepen, e-maillijsten, andere blogs en websites, en soortgelijke ongevraagde promotiemethoden;
  • uw blog is niet zodanig genoemd dat uw lezers worden misleid door te denken dat u een andere persoon of bedrijf bent. De URL of naam van uw blog is bijvoorbeeld niet de naam van iemand anders dan uzelf of een ander bedrijf dan uzelf; en
  • u hebt, in het geval van Inhoud die computercode bevat, nauwkeurig gecategoriseerd en / of beschreven het type, de aard, het gebruik en de effecten van de materialen, ongeacht of dit door CasaEnChilches.com is gevraagd of anderszins.

  Door Inhoud in te dienen bij CasaEnChilches.com voor opname op uw Website, verleent u CasaEnChilches.com een wereldwijde, royaltyvrije en niet-exclusieve licentie voor het reproduceren, wijzigen, aanpassen en publiceren van de Inhoud uitsluitend voor het weergeven, distribueren en het promoten van je blog. Als u Inhoud verwijdert, zal CasaEnChilches.com redelijke inspanningen leveren om deze van de Website te verwijderen, maar u erkent dat caching of verwijzingen naar de Inhoud mogelijk niet onmiddellijk onbeschikbaar worden gemaakt.

  Zonder enige van deze verklaringen of garanties te beperken, heeft CasaEnChilches.com het recht (hoewel niet de verplichting) om, naar eigen goeddunken van CasaEnChilches.com (i) inhoud te weigeren of te verwijderen die, naar redelijk oordeel van CasaEnChilches.com, enige CasaEnChilches schendt. com beleid of op enigerlei wijze schadelijk of aanstootgevend is, of (ii) de toegang tot en het gebruik van de Website om welke reden dan ook, om enige reden, naar eigen goeddunken van CasaEnChilches.com beëindigen of weigeren. CasaEnChilches.com is niet verplicht om eerder betaalde bedragen terug te betalen.

 3. Betaling en verlenging.
  • Algemene voorwaarden
   Door een product of dienst te selecteren, stemt u ermee in om CasaEnChilches.com de eenmalige en / of maandelijkse of jaarlijkse abonnementskosten te betalen die zijn aangegeven (extra betalingsvoorwaarden kunnen in andere mededelingen worden opgenomen). Abonnementbetalingen worden vooraf in rekening gebracht op de dag dat u zich aanmeldt voor een Upgrade en dekt het gebruik van die service voor een maandelijkse of jaarlijkse abonnementsperiode zoals aangegeven. Betalingen worden niet gerestitueerd.
  • Automatische verlenging
   Tenzij u CasaEnChilches.com voor het einde van de toepasselijke abonnementsperiode op de hoogte stelt dat u een abonnement wilt annuleren, wordt uw abonnement automatisch verlengd en machtigt u ons om de dan geldende jaarlijkse of maandelijkse abonnementskosten voor een dergelijk abonnement (en eventuele belastingen) met behulp van een creditcard of ander betalingsmechanisme dat we voor u hebben geregistreerd. Upgrades kunnen op elk moment worden geannuleerd door uw verzoek schriftelijk bij CasaEnChilches.com in te dienen.
 4. Services.
  • vergoedingen; Betaling. Door u aan te melden voor een Services-account gaat u ermee akkoord om CasaEnChilches.com de toepasselijke instelkosten en terugkerende kosten te betalen. De toepasselijke kosten worden in rekening gebracht vanaf de dag waarop uw services zijn ingesteld en voorafgaand aan het gebruik van dergelijke services. CasaEnChilches.com behoudt zich het recht voor om de betalingsvoorwaarden en kosten te wijzigen na dertig (30) dagen voorafgaande schriftelijke kennisgeving aan u. Diensten kunnen door u te allen tijde worden geannuleerd op dertig (30) dagen schriftelijke kennisgeving aan CasaEnChilches.com.
  • Ondersteuning. Als uw service toegang biedt tot prioritaire e-mailondersteuning. "E-mailondersteuning" betekent de mogelijkheid om op elk gewenst moment per e-mail om technische ondersteuning te vragen (met redelijke inspanningen van CasaEnChilches.com om binnen een (1) dag te reageren) met betrekking tot het gebruik van de VIP-services. "Prioriteit" betekent dat ondersteuning voorrang heeft op ondersteuning voor gebruikers van de standaard of gratis https://www.casaenchilches.com-services. Alle ondersteuning wordt verleend in overeenstemming met de standaard servicepraktijken, procedures en beleidsregels van CasaEnChilches.com.
 5. Verantwoordelijkheid van websitebezoekers. CasaEnChilches.com heeft niet al het materiaal, inclusief computersoftware, dat op de Website is geplaatst, niet beoordeeld en kan daarom niet verantwoordelijk zijn voor de inhoud, het gebruik of de effecten van dat materiaal. Door de Website te exploiteren, verklaart of impliceert CasaEnChilches.com niet dat het het daar gepubliceerde materiaal onderschrijft, of dat het gelooft dat dit materiaal nauwkeurig, nuttig of niet schadelijk is. U bent zelf verantwoordelijk voor het nemen van voorzorgsmaatregelen om uzelf en uw computersystemen te beschermen tegen virussen, wormen, Trojaanse paarden en andere schadelijke of destructieve inhoud. De website kan inhoud bevatten die aanstootgevend, onfatsoenlijk of anderszins aanstootgevend is, evenals inhoud die technische onnauwkeurigheden, typografische fouten en andere fouten bevat. De website kan ook materiaal bevatten dat inbreuk maakt op de privacy of publiciteitsrechten, of inbreuk maakt op het intellectuele eigendom en andere eigendomsrechten van derden, of waarvan het downloaden, kopiëren of gebruiken onderworpen is aan aanvullende voorwaarden, al dan niet vermeld. CasaEnChilches.com aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor enige schade die voortvloeit uit het gebruik door bezoekers van de Website, of uit het downloaden door die bezoekers van daar gepubliceerde inhoud.
 6. Inhoud geplaatst op andere websites. We hebben niet al het materiaal, inclusief computersoftware, beschikbaar gesteld via de websites en webpagina's waarnaar https://www.casaenchilches.com linkt, en die link naar https: //www.casaenchilches. com. CasaEnChilches.com heeft geen controle over die niet-CasaEnChilches.com websites en webpagina's en is niet verantwoordelijk voor de inhoud of het gebruik ervan. Door te linken naar een niet-CasaEnChilches.com website of webpagina, verklaart of impliceert CasaEnChilches.com niet dat het dergelijke website of webpagina onderschrijft. U bent zelf verantwoordelijk voor het nemen van voorzorgsmaatregelen om uzelf en uw computersystemen te beschermen tegen virussen, wormen, Trojaanse paarden en andere schadelijke of destructieve inhoud. CasaEnChilches.com aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor eventuele schade die voortvloeit uit uw gebruik van niet-CasaEnChilches.com-websites en webpagina's.
 7. Inbreuk op auteursrechten en DMCA-beleid. Omdat CasaEnChilches.com anderen vraagt om zijn intellectuele eigendomsrechten te respecteren, respecteert het de intellectuele eigendomsrechten van anderen. Als u van mening bent dat materiaal op of gekoppeld aan door https://www.casaenchilches.com uw auteursrecht schendt, wordt u aangemoedigd om CasaEnChilches.com op de hoogte te stellen in overeenstemming met het beleid van CasaEnChilches.com Digital Millennium Copyright Act ("DMCA"). CasaEnChilches.com zal op dergelijke kennisgevingen reageren, inclusief indien nodig of gepast door het inbreukmakende materiaal te verwijderen of alle links naar het inbreukmakende materiaal uit te schakelen. CasaEnChilches.com zal de toegang van een bezoeker tot en gebruik van de Website beëindigen als, onder gepaste omstandigheden, wordt vastgesteld dat de bezoeker herhaaldelijk inbreuk maakt op de auteursrechten of andere intellectuele eigendomsrechten van CasaEnChilches.com of anderen. In het geval van een dergelijke beëindiging is CasaEnChilches.com niet verplicht om terugbetaling te doen van bedragen die eerder aan CasaEnChilches.com zijn betaald.
 8. Intellectuele eigendom Deze overeenkomst draagt geen CasaEnChilches.com over aan CasaEnChilches.com of intellectueel eigendom van derden, en alle rechten, eigendomsrechten en belangen in en op dergelijk eigendom blijven (zoals tussen de partijen) uitsluitend bij CasaEnChilches.com. CasaEnChilches.com, https://www.casaenchilches.com, het https://www.casaenchilches.com-logo en alle andere handelsmerken, dienstmerken, afbeeldingen en logo's die worden gebruikt in verband met https://www.casaenchilches.com , of de Website zijn handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van licentiegevers van CasaEnChilches.com of CasaEnChilches.com. Andere handelsmerken, dienstmerken, grafische afbeeldingen en logo's die in verband met de website worden gebruikt, kunnen handelsmerken zijn van andere derden. Uw gebruik van de website verleent u geen recht of licentie om enige CasaEnChilches.com of handelsmerken van derden te reproduceren of anderszins te gebruiken.
 9. Reclame. CasaEnChilches.com behoudt zich het recht voor om advertenties op uw blog weer te geven, tenzij u een advertentievrij account hebt gekocht.
 10. Attribution. CasaEnChilches.com heeft het recht om attributiekoppelingen zoals 'Blog op https://www.casaenchilches.com', auteur van het thema en lettertypetoewijzing weer te geven in de voettekst of werkbalk van uw blog.
 11. Partnerproducten Door een partnerproduct (bijvoorbeeld een thema) van een van onze partners te activeren, gaat u akkoord met de servicevoorwaarden van die partner. U kunt zich op elk moment afmelden voor hun servicevoorwaarden door het partnerproduct uit te schakelen.
 12. Domeinnamen Als u een domeinnaam registreert, een eerder geregistreerde domeinnaam gebruikt of overdraagt, erkent en stemt u ermee in dat het gebruik van de domeinnaam ook onderworpen is aan het beleid van de Internet Corporation voor toegewezen namen en nummers ("ICANN"), inclusief hun Registratierechten en verantwoordelijkheden.
 13. Changes. CasaEnChilches.com behoudt zich het recht voor om naar eigen goeddunken enig deel van deze Overeenkomst te wijzigen of te vervangen. Het is uw verantwoordelijkheid om deze Overeenkomst regelmatig te controleren op wijzigingen. Uw voortdurende gebruik van of toegang tot de Website na het plaatsen van wijzigingen in deze Overeenkomst betekende aanvaarding van die wijzigingen. CasaEnChilches.com kan in de toekomst ook nieuwe diensten en / of functies aanbieden via de website (inclusief de release van nieuwe tools en bronnen). Dergelijke nieuwe functies en / of diensten zijn onderworpen aan de bepalingen en voorwaarden van deze Overeenkomst.
 14. Beëindiging. CasaEnChilches.com kan uw toegang tot de gehele of een deel van de website op elk moment beëindigen, met of zonder reden, met of zonder kennisgeving, onmiddellijk van kracht. Als u deze Overeenkomst of uw https://www.casaenchilches.com-account (als u die hebt) wilt beëindigen, kunt u gewoon stoppen met het gebruik van de Website. Niettegenstaande het voorgaande, als u een account voor betaalde services heeft, kan een dergelijk account alleen door CasaEnChilches.com worden beëindigd als u deze Overeenkomst wezenlijk schendt en deze schending niet binnen dertig (30) dagen na kennisgeving aan CasaEnChilches.com geneest; op voorwaarde dat CasaEnChilches.com de website onmiddellijk kan beëindigen als onderdeel van een algemene stopzetting van onze service. Alle bepalingen van deze Overeenkomst die naar hun aard de beëindiging moeten overleven, blijven van kracht na de beëindiging, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, bepalingen inzake eigendom, afstand van garantie, vrijwaring en aansprakelijkheidsbeperkingen.
 15. Afwijzing van garanties. De website wordt aangeboden "zoals hij is". CasaEnChilches.com en zijn leveranciers en licentiegevers wijzen hierbij alle garanties van welke aard dan ook af, expliciet of impliciet, inclusief, zonder beperking, de garanties van verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel en niet-inbreuk. CasaEnChilches.com noch zijn leveranciers en licentiegevers geeft enige garantie dat de website foutloos is of dat de toegang daartoe ononderbroken of ononderbroken is. U begrijpt dat u naar eigen goeddunken en op eigen risico inhoud of diensten via de Website downloadt of anderszins verkrijgt.
 16. Beperking van aansprakelijkheid. In geen geval zal CasaEnChilches.com, of zijn leveranciers of licentiegevers, betrouwbaar zijn met betrekking tot enig onderwerp van deze overeenkomst onder een contract, nalatigheid, strikte aansprakelijkheid of andere juridische of billijke theorie voor: (i) enige speciale, incidentele of gevolgschade schadevergoeding; (ii) de kosten van aanschaf van vervangende producten of diensten; (iii) voor onderbreking van gebruik of verlies of corruptie van gegevens; of (iv) voor bedragen die de kosten overschrijden die u aan CasaEnChilches.com onder deze overeenkomst hebt betaald gedurende de periode van één (1) maand voorafgaand aan de oorzaak van de actie. CasaEnChilches.com is niet aansprakelijk voor fouten of vertragingen door zaken die buiten hun redelijke controle vallen. Het voorgaande is niet van toepassing voor zover verboden door toepasselijk recht.
 17. Algemene vertegenwoordiging en garantie. U verklaart en garandeert dat (i) uw gebruik van de website in strikte overeenstemming is met het privacybeleid van CasaEnChilches.com, met deze overeenkomst en met alle toepasselijke wet- en regelgeving (inclusief maar niet beperkt tot lokale wetten of voorschriften in uw land, staat, stad of ander overheidsgebied, met betrekking tot online gedrag en acceptabele inhoud, en inclusief alle toepasselijke wetten met betrekking tot de overdracht van technische gegevens die zijn geëxporteerd vanuit de Verenigde Staten of het land waar u woont) en (ii) uw gebruik van de Website zal geen inbreuk maken op of misbruik maken van de intellectuele eigendomsrechten van derden.
 18. Schadeloosstelling. U stemt ermee in om CasaEnChilches.com, zijn aannemers en zijn licentiegevers en hun respectieve directeuren, functionarissen, werknemers en agenten schadeloos te stellen en te vrijwaren tegen alle claims en kosten, inclusief advocatenkosten, die voortvloeien uit uw gebruik van de Website, inclusief maar niet beperkt tot uw schending van deze Overeenkomst.
 19. Diversen. Deze Overeenkomst vormt de gehele overeenkomst tussen CasaEnChilches.com en u betreffende het onderwerp hiervan, en ze kunnen alleen worden gewijzigd door een schriftelijke wijziging ondertekend door een geautoriseerd uitvoerend lid van CasaEnChilches.com, of door de publicatie door CasaEnChilches.com van een herziene versie . Behalve voor zover van toepassing, indien van toepassing, anders is bepaald, is deze Overeenkomst, elke toegang tot of gebruik van de Website onderworpen aan de wetten van Malaga, Spanje, met uitzondering van de bepalingen met betrekking tot wetsconflicten, en de juiste locatie voor eventuele geschillen die voortkomen uit of verband houden met hetzelfde, zijn de staats- en federale rechtbanken in Malaga, Spanje. Met uitzondering van claims voor gerechtelijke of billijke verlichting of claims met betrekking tot intellectuele eigendomsrechten (die kunnen worden voorgelegd aan een bevoegde rechtbank zonder het plaatsen van een obligatie), zal elk geschil dat onder deze Overeenkomst wordt ingediend definitief worden beslecht in overeenstemming met de uitgebreide arbitrageregels van de Judicial Arbitration and Mediation Service, Inc. ("JAMS") door drie arbiters die zijn benoemd in overeenstemming met dergelijke regels. De arbitrage vindt plaats in Malaga, Spanje, in de Engelse taal en de arbitrale beslissing kan in elke rechtbank worden uitgevoerd. De heersende partij in een actie of procedure om deze Overeenkomst af te dwingen heeft recht op kosten en advocatenhonoraria. Als een deel van deze Overeenkomst ongeldig of niet-afdwingbaar wordt geacht, zal dat deel worden geïnterpreteerd als een afspiegeling van de oorspronkelijke bedoeling van de partijen en blijven de resterende delen volledig van kracht. Een afstand door een van de partijen van een voorwaarde of voorwaarde van deze Overeenkomst of een inbreuk daarop, in geen enkel geval, zal niet afzien van een dergelijke voorwaarde of een daaropvolgende inbreuk daarop. U kunt uw rechten onder deze Overeenkomst toewijzen aan elke partij die instemt met en ermee instemt gebonden te zijn door de algemene voorwaarden; CasaEnChilches.com kan zijn rechten onder deze Overeenkomst zonder voorwaarden overdragen. Deze Overeenkomst is bindend voor en komt ten goede aan de partijen, hun opvolgers en toegestane rechtverkrijgenden.

Terug naar boven

Privacybeleid:

CasaEnChilches.com ("CasaEnChilches.com") beheert https://www.casaenchilches.com en kan andere websites exploiteren. Het is het beleid van CasaEnChilches.com om uw privacy te respecteren met betrekking tot alle informatie die wij verzamelen tijdens het gebruik van onze websites.

Website bezoekers

Net als de meeste website-exploitanten verzamelt CasaEnChilches.com niet-persoonlijk identificeerbare informatie van het soort dat webbrowsers en servers doorgaans beschikbaar stellen, zoals het browsertype, taalvoorkeur, verwijzende site en de datum en tijd van elk bezoekersverzoek. Het doel van CasaEnChilches.com bij het verzamelen van niet-persoonlijk identificeerbare informatie is om beter te begrijpen hoe bezoekers van CasaEnChilches.com haar website gebruiken. Van tijd tot tijd kan CasaEnChilches.com in het algemeen niet-persoonlijk identificerende informatie vrijgeven, bijvoorbeeld door een rapport te publiceren over trends in het gebruik van haar website.

CasaEnChilches.com verzamelt ook potentieel persoonlijk identificerende informatie zoals Internet Protocol (IP) -adressen voor ingelogde gebruikers en voor gebruikers die reacties achterlaten op https://www.casaenchilches.com blogs / sites. CasaEnChilches.com maakt alleen ingelogde gebruikers- en commentator-IP-adressen bekend onder dezelfde omstandigheden als het gebruikt en onthult persoonlijk identificerende informatie zoals hieronder beschreven, behalve dat commentator-IP-adressen en e-mailadressen zichtbaar zijn en worden bekendgemaakt aan de beheerders van de blog / site waar de opmerking is achtergelaten.

Verzameling van persoonlijk identificeerbare informatie

Bepaalde bezoekers van de websites van CasaEnChilches.com kiezen ervoor om met CasaEnChilches.com te communiceren op manieren die CasaEnChilches.com vereisen om persoonlijk identificeerbare informatie te verzamelen. De hoeveelheid en het type informatie dat CasaEnChilches.com verzamelt, is afhankelijk van de aard van de interactie. We vragen bijvoorbeeld bezoekers die zich aanmelden bij https://www.casaenchilches.com om een gebruikersnaam en e-mailadres op te geven. Degenen die transacties aangaan met CasaEnChilches.com worden gevraagd om aanvullende informatie te verstrekken, waaronder zo nodig de persoonlijke en financiële informatie die nodig is om die transacties te verwerken. In elk geval verzamelt CasaEnChilches.com dergelijke informatie alleen voor zover nodig of gepast om het doel van de interactie van de bezoeker met CasaEnChilches.com te vervullen. CasaEnChilches.com maakt geen persoonlijk identificeerbare informatie bekend anders dan hieronder beschreven. En bezoekers kunnen altijd weigeren om persoonlijk identificeerbare informatie te verstrekken, met de waarschuwing dat het hen kan verhinderen om bepaalde website-gerelateerde activiteiten uit te voeren.

Geaggregeerde statistieken

HomeEnChilches.com kan statistieken verzamelen over het gedrag van bezoekers van haar websites. CasaEnChilches.com kan deze informatie openbaar weergeven of aan anderen verstrekken. CasaEnChilches.com geeft echter geen persoonlijk identificeerbare informatie vrij, behalve zoals hieronder beschreven.

Bescherming van bepaalde persoonlijk identificeerbare informatie

CasaEnChilches.com onthult potentieel persoonlijk identificerende en persoonlijk identificerende informatie alleen aan die van zijn werknemers, aannemers en gelieerde organisaties die (i) die informatie moeten kennen om deze te verwerken op CasaEnChilches.com die de beschikbare diensten van CasaEnChilches vertegenwoordigen of leveren .com-websites en (ii) die ermee hebben ingestemd het niet aan anderen bekend te maken. Sommige van die werknemers, aannemers en aangesloten organisaties kunnen zich buiten uw eigen land bevinden; door de websites van CasaEnChilches.com te gebruiken, stemt u in met de overdracht van dergelijke informatie aan hen. CasaEnChilches.com zal potentieel persoonlijk identificeerbare en persoonlijk identificeerbare informatie aan niemand verhuren of verkopen. Behalve aan zijn werknemers, aannemers en aangesloten organisaties, zoals hierboven beschreven, onthult CasaEnChilches.com mogelijk persoonlijk identificerende en persoonlijk identificerende informatie alleen in reactie op een dagvaarding, gerechtelijk bevel of ander overheidsverzoek, of wanneer CasaEnChilches.com gelooft in goede geloof dat openbaarmaking redelijkerwijs noodzakelijk is om het eigendom of de rechten van CasaEnChilches.com, derden of het grote publiek te beschermen. Als u een geregistreerde gebruiker bent van een website van CasaEnChilches.com en uw e-mailadres heeft opgegeven, kan CasaEnChilches.com u af en toe een e-mail sturen om u te informeren over nieuwe functies, om uw feedback te vragen of om u op de hoogte te houden van wat er speelt. met CasaEnChilches.com en onze producten. Als u ons een verzoek stuurt (bijvoorbeeld via e-mail of via een van onze feedbackmechanismen), behouden wij ons het recht voor om het te publiceren om ons te helpen uw verzoek te verduidelijken of te beantwoorden of om ons te helpen andere gebruikers te ondersteunen. CasaEnChilches.com neemt alle redelijkerwijs noodzakelijke maatregelen om te beschermen tegen ongeautoriseerde toegang, gebruik, wijziging of vernietiging van mogelijk persoonlijk identificerende en persoonlijk identificeerbare informatie.

koekjes

Een cookie is een reeks informatie die een website op de computer van een bezoeker opslaat en die de browser van de bezoeker aan de website verstrekt telkens wanneer de bezoeker terugkeert. CasaEnChilches.com maakt gebruik van cookies om CasaEnChilches.com te helpen bij het identificeren en volgen van bezoekers, hun gebruik van de CasaEnChilches.com-website en hun voorkeuren voor websitetoegang. Bezoekers van CasaEnChilches.com die geen cookies op hun computer willen plaatsen, moeten hun browsers zo instellen dat cookies worden geweigerd voordat ze de websites van CasaEnChilches.com gebruiken, met als nadeel dat bepaalde functies van de websites van CasaEnChilches.com mogelijk niet goed werken zonder de hulp van cookies.

Zakelijke overdrachten

Als CasaEnChilches.com, of vrijwel al zijn activa, werden overgenomen, of in het onwaarschijnlijke geval dat CasaEnChilches.com failliet gaat of failliet gaat, zou gebruikersinformatie een van de activa zijn die wordt overgedragen of verkregen door een derde partij. U erkent dat dergelijke overdrachten kunnen plaatsvinden en dat elke verwerver van CasaEnChilches.com uw persoonlijke gegevens kan blijven gebruiken zoals uiteengezet in dit beleid.

advertenties

Advertenties die op een van onze websites verschijnen, kunnen aan gebruikers worden geleverd door advertentiepartners, die cookies kunnen plaatsen. Met deze cookies kan de advertentieserver uw computer herkennen telkens wanneer ze u een online advertentie sturen om informatie te verzamelen over u of anderen die uw computer gebruiken. Met deze informatie kunnen advertentienetwerken onder andere gerichte advertenties leveren waarvan zij denken dat deze voor u het meest interessant zijn. Dit privacybeleid heeft betrekking op het gebruik van cookies door CasaEnChilches.com en heeft geen betrekking op het gebruik van cookies door adverteerders.

Wijzigingen privacybeleid

Hoewel de meeste wijzigingen waarschijnlijk gering zullen zijn, kan CasaEnChilches.com haar Privacybeleid van tijd tot tijd en naar eigen goeddunken van CasaEnChilches.com wijzigen. CasaEnChilches.com moedigt bezoekers aan om deze pagina regelmatig te controleren op wijzigingen in haar privacybeleid. Als u een https://www.casaenchilches.com-account hebt, ontvangt u mogelijk ook een melding over deze wijzigingen. Als u deze site blijft gebruiken na een wijziging van dit Privacybeleid, betekent dit dat u deze wijziging accepteert.

Terug naar boven

Gebruik van cookies

Deze website maakt gebruik van cookies, zodat u de beste gebruikerservaring hebt. Als u doorgaat met browsen, geeft u uw toestemming voor de acceptatie van de bovengenoemde cookies en de acceptatie van onze cookiebeleid, klik op de link voor meer informatie.plug-in cookies

ACCEPTEREN
Cookie-melding
nl_NLNederlands
es_ESEspañol fr_FRFrançais en_GBEnglish (UK) it_ITItaliano pt_PTPortuguês nl_NLNederlands